Details of Grama Niladari

  Grama Niladhari
Division
  Grama Niladhari Name
  Contact No.
01 39 - Uragasmanhandiya     South   Mr. P.H.A. Indrajith Kumara   077-9661061
02 39 A - Uragasmanhandiya North   Mrs. K.D.N.U. Amarasinghe   077-6129118
03 39 B - Meegaspitiya   Mr. M.V.M. Gunasekara   071-4847009
04 39 C - Uragasmanhandiya North   Mr. I.D.N. Perera   077-7499025
 05 39 D - Yatagala   Mr. M.W.C.D. Priyashantha   072-5475736
 06 39 E - Mendorawela   Mrs. K.D.N.U. Amarasinghe   077-6129118
 07 39 F - Halgahawella   Mr.R.K.Ranasingha   076-3187138
  39G - Mabingoda   Miss. N.H. Wicramainghe   076-7431587
 09 39 H - Galpoththawala   Mr. M.V.M. Gunasekara   071-4847009
 10 39 J - Walinguruketiya   Mr. Shantha Ranaweera   072-4215823
 11 41 - Magala North   Mrs. G.D.S.K. Gurusinghe   077-2799155
 12 41 A - Hipankanda   Miss. S.H.N. Padmi Kumari   071-6642670
 13 41 B- Kaluwalagoda   Mr. I.D.N. Perera   077-7499025
 14 41 C - Lenagalpalatha   Mr. P.H.A. Indrajith Kumara   0779661061
 15 41 D - Siripura   Mr. R.A.C. Pathirana   071-5221115
 16 41 E - Beligaswella   Miss. T.K. Disanayaka   077-9617234
 17 41 F - Diyapitagallna   Mr. M.W.C.D. Priyashantha   072-5475736
 18 91 - Karandeniya North   Miss. K.D.P.G. Wijesinghe   077-4047160
 19 91 A- Karandeniya South Mrs. N.S. Ranasinghe   071-8605569
 20 91 B - Randenigama   Miss. M.H.D.B. Leelarathna   071-4464158
 21 91 C - Dangahawila   Mrs. T.H.I.Gunawardana   077-2187391
 22 91 D - Unagaswela   Mrs. P.A.I.M. Wijerathna   077-5679581
 23 91 E - Mahagoda   Mrs. H.H. Nalika Priyankara   077-2187391
 24 91 F - Egodawela   Mrs. C.R. Wicramasinghe   071-8991298
 25 92 - Borakanda   Mrs. I.D.C.K. Sandamali   077-3524582
 26 92 A - Madakumbura   Miss. K.D.P.G. Wijesinghe   077-4047160
 27 92 B - Mandakanda   Mr. K.D.S. Jayarathna   077-7257566
 28 92 C - Diwiyagahawela   Mrs. K.A. Nilanthi   071-4535664
 29 92 D - Thalgahawaththa   Mrs. T.H.K.P. Vithanage   077-9507618
 30 92 E - Kirinuge   Mrs. S.S. Sumathipala   077-1282834
 31 92 F - Mahaedanda   Mrs. C.R. Wicramasinghe   071-8991298
 32 93 - Kurundugahahethepma   Mr. P. Amith Suranga   071-5771898
 33 93 A - Pahala Kiripedda   Mrs. K.J.S.D.S. Kumari   071-4535398
 34 93 B - Ihala Kiripedda   Mr. P. Amith Suranga   071-5771898
 35 93 C - Anganaketiya   Mr. K.D.S. Jayarathna   077-7257566
 36 93 D - Galagodaaththa   Mr. S.P. Samaranayaka   071-0452892
 37 93 E - Jayabima   Mr. J. Kulathunga   071-1893719
 38 95 - Magala South   Mr. M.W.C.D. Priyashantha   072-5475736
 39 95 A - Angulugalla   Miss. K.D.K.M. Kumarasinghe   078-4533720
 40 95 B - Pehembiyakanda   Miss. T.D. Serasinghe   078-2052048

කරන්ණිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අදාල ග්‍රාම නිලධාරි වසම්වල මාර්ග හා වතු පිළිබද තොරතුරු

 

News & Events

28
Aug2017

Training Program for New Development Officers in 2019

Training Program for New Development Officers in...

Scroll To Top